8 grudnia, 2023
  • 8 grudnia, 2023
elektryk wysokich napięć

Czym zajmuje się elektryk wysokich napięć?

By on 14 listopada, 2023 0 11 Views

W dzisiejszym świecie, w którym energia elektryczna jest nieodłączną częścią naszego życia, zawody związane z elektrotechniką i energetyką odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu i rozwijaniu naszej infrastruktury energetycznej. Jednym z takich zawodów jest elektryk wysokich napięć. To specjalista o niezwykle istotnym zadaniu – dba o bezpieczną i efektywną dystrybucję energii elektrycznej na dużą skalę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli i obowiązkom elektryka wysokich napięć oraz zrozumieją, dlaczego jest to zawód o kluczowym znaczeniu dla naszej codziennej egzystencji.

 

Zawód: Elektryk wysokich napięć – czy to bezpieczne?

Elektryk wysokich napięć to zawód, który wiąże się z pewnymi ryzykami, ale jest również ściśle regulowany i wymaga przestrzegania ścisłych procedur bezpieczeństwa. Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących bezpieczeństwa w zawodzie elektryka wysokich napięć:

1. Wykształcenie i szkolenie: Elektrycy wysokich napięć muszą przejść odpowiednie szkolenie i zdobyć niezbędne kwalifikacje. To obejmuje zarówno naukę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie w obszarze pracy z instalacjami o wysokim napięciu. Wykształcenie i szkolenie są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego wykonywania obowiązków.

2. Zrozumienie ryzyka: Elektrycy wysokich napięć muszą być świadomi ryzyka związanego z pracą przy napięciach elektrycznych, w tym ryzyka porażenia prądem, przepięć, wybuchów i pożarów. Zrozumienie tych zagrożeń i stosowanie odpowiednich środków ostrożności jest kluczowe dla zapobiegania wypadkom.

3. Ochrona osobista: Elektrycy wysokich napięć muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, sprzęt i narzędzia, które zapewniają im bezpieczeństwo podczas pracy. To obejmuje izolujące rękawice, kaski ochronne, okulary ochronne i inne elementy ochrony osobistej.

4. Procedury i normy: Praca elektryka wysokich napięć musi być wykonywana zgodnie z określonymi procedurami i normami bezpieczeństwa. Działania te obejmują kontrolę i testowanie instalacji, izolowanie źródeł napięcia, zabezpieczanie obszarów pracy oraz korzystanie z odpowiednich narzędzi i sprzętu.

5. Ciągłe szkolenia i certyfikacja: Elektrycy wysokich napięć muszą regularnie odnawiać swoje certyfikaty i uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa. To pozwala na utrzymanie aktualnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej pracy.

Mimo że praca elektryka wysokich napięć jest wymagająca i wiąże się z pewnymi ryzykami, to odpowiednie przygotowanie, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i ciągłe szkolenie pozwalają na minimalizowanie tych zagrożeń. Elektrycy wysokich napięć odgrywają istotną rolę w utrzymaniu i rozwoju naszych systemów energetycznych, co sprawia, że ich praca jest niezwykle istotna, ale wymaga równocześnie świadomości i dbałości o bezpieczeństwo.

 

Codzienna praca elektryka wysokich napięć – jak wygląda?

Codzienna praca elektryka wysokich napięć może być różnorodna i zależy od specyfiki miejsca pracy oraz rodzaju instalacji elektrycznych, z którymi pracuje. Niemniej jednak istnieją pewne typowe obowiązki i czynności, które mogą być częścią codziennej pracy elektryka wysokich napięć. Oto kilka aspektów, które mogą wpływać na codzienne zajęcia w tej profesji:

1. Inspekcja i konserwacja: Elektrycy wysokich napięć często przeprowadzają inspekcje instalacji elektrycznych, aby sprawdzić stan techniczny i wykryć ewentualne problemy lub uszkodzenia. Konserwacja i regularne przeglądy są niezbędne do utrzymania infrastruktury energetycznej w dobrym stanie.

2. Naprawy i awarie: Elektrycy wysokich napięć są odpowiedzialni za naprawy i usuwanie awarii w systemach elektrycznych o wysokim napięciu. To może obejmować zlokalizowanie i naprawę uszkodzeń przewodów, wymianę uszkodzonych komponentów i przywracanie zasilania po awariach.

3. Prace nad instalacjami elektrycznymi: Elektrycy wysokich napięć mogą być zaangażowani w budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji elektrycznych o wysokim napięciu. To może obejmować montaż transformatorów, rozdzielnic, izolatorów, kabli i innych komponentów.

4. Testowanie i pomiar: Elektrycy wysokich napięć dokonują pomiarów i testów, aby upewnić się, że systemy elektryczne działają zgodnie z normami i spełniają wymagania bezpieczeństwa. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt do pomiaru napięcia, prądu i innych parametrów elektrycznych.

5. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Elektrycy wysokich napięć muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów i procedur bezpieczeństwa. Zawsze pracują z pełną świadomością ryzyka i stosują odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć wypadków.

6. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów: Kiedy pojawiają się problemy lub usterki, elektrycy wysokich napięć muszą wykazać się umiejętnością diagnostyki i skutecznego rozwiązywania problemów, aby przywrócić funkcjonalność instalacji.

7. Dbałość o dokumentację: Prowadzenie dokładnej dokumentacji dotyczącej prac, inspekcji, napraw i zmian w instalacjach elektrycznych jest ważnym aspektem codziennej pracy elektryka wysokich napięć.

Warto zaznaczyć, że praca elektryka wysokich napięć może być fizycznie wymagająca i czasem wymaga pracy w trudnych warunkach, takich jak wysokość, ekstremalne temperatury lub warunki pogodowe. Dlatego też ważne jest, aby osoby pracujące w tej dziedzinie były odpowiednio przeszkolone, wyposażone w odpowiedni sprzęt ochronny i świadome ryzyka związanego z ich pracą.

 

Podsumowanie

Elektryk wysokich napięć to specjalista zajmujący się pracą przy instalacjach elektrycznych o dużym napięciu i mocy. Jego głównym celem jest utrzymanie, modernizacja oraz zapewnienie niezawodności infrastruktury energetycznej. To zawód wymagający, który obejmuje diagnozowanie, naprawy, budowę i modernizację instalacji, a także przestrzeganie rygorystycznych norm bezpieczeństwa. Elektrycy wysokich napięć odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dostarczania energii na dużą skalę, co sprawia, że ich praca jest niezwykle istotna dla społeczeństwa i gospodarki.

 

Artykuł powstał przy współpracy z Hurtownią elektroenergetyczną Elbud-Impex